แม่แบบ:พิมพ์ใหญ่/doc

จาก วิกิตำรา

ข้อบ่งใช้[แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้สร้างอักษรโรมันแบบพิมพ์ใหญ่

วากยสัมพันธ์[แก้ไขต้นฉบับ]

{{uc|ข้อความ ข้อความ ข้อความ}}
เช่น
{{uc|Personality begins upon the completion of birth as a living child and ends with death.}}
แสดงผล
Personality begins upon the completion of birth as a living child and ends with death.

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]