แม่แบบ:ลบเร็วนี้

จาก วิกิตำรา

แม่แบบนี้ใช้เพื่อทำเครื่องหมายหน้าที่กำลังจะลบตามการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ลบโดยทันที หรือกรณีนโยบายการลบอื่น ๆ แต่บ่งบอกเป็นนัยว่ามีการอภิปรายครั้งก่อนเกิดขึ้น และมีการอนุเคราะห์บางประการแก่ผู้เริ่มเนื้อหา ดังนั้น จึงมอบโอกาสย้ายเนื้อหาดังกล่าวไปยังแหล่งเก็บข้อมูลนอกก่อนลบ

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]