แม่แบบ:ว่าง/doc

จาก วิกิตำรา

ข้อบ่งใช้[แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้สร้างช่องว่างในบรรทัด

วากยสัมพันธ์[แก้ไขต้นฉบับ]

{{g|xxem}}

xx ให้ใส่จำนวนความกว้างยาวที่ต้องการ เช่น:

เมื่อพระยาช้างได้ฟังคำคนทั้งปวงว่าดังนั้น {{g|5em}} ก็เอางวงขึ้นพาดหลังนางพังผู้มารดา {{g|3em}} มีจักษุทั้งสองนองไปด้วยน้ำตา

แสดงผลเป็น:

เมื่อพระยาช้างได้ฟังคำคนทั้งปวงว่าดังนั้น   ก็เอางวงขึ้นพาดหลังนางพังผู้มารดา   มีจักษุทั้งสองนองไปด้วยน้ำตา


ถ้าไม่ระบุความกว้างยาว (ใช้แต่ {{g}}) จะใส่ความกว้างยาวมาตรฐาน คือ 2em ให้โดยอัตโนมัติ