แม่แบบ:เชิงอรรถ/ศนันท์กรณ์

จาก วิกิตำรา

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; 2552: .