แม่แบบ:เส้น/doc

จาก วิกิตำรา

บททั่วไป[แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้ใช้สร้างเส้นใต้ และควรใช้แทนที่ยัติภังค์ต่อกัน ("----") หรือยัติภาคต่อกัน ("___") เพราะเป็นอักขระอันไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุดแบบอักษร

ข้อบ่งใช้[แก้ไขต้นฉบับ]

ประการหนึ่ง[แก้ไขต้นฉบับ]

{{rule}}

จะได้เส้นใต้ยาวจรดหน้าดังนี้


ประการสอง[แก้ไขต้นฉบับ]

{{rule}} {{rule}}

จะได้เส้นใต้ยาวจรดหน้าขนานกันดังนี้ประการสาม[แก้ไขต้นฉบับ]

{{rule|ความยาวem}}

จะได้เส้นใต้อยู่กึ่งกลางหน้าตามความยาวนั้น


เช่น

{{rule|12em}}

จะได้แต่ถ้าต้องการให้อยู่ ณ จุดอื่นนอกจากกลางหน้า ให้ระบุ "align=ตำแหน่งที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ" เพิ่มเข้าไป เช่น

{{rule|12em|align=left}}

จะได้ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]