แม่แบบ:ใช้งานโดยสคริปต์จัดให้/doc

จาก วิกิตำรา

แม่แบบนี้เพิ่มหน้าไปยังหมวดหมู่:แม่แบบที่ใช้งานโดยสคริปต์จัดให้โดยอัตโนมัติ แต่สามารถทำให้ไม่เพิ่มหน้าเข้าไปยังหมวดหมู่อัตโนมัติได้โดยเพิ่ม |nocat=yes เข้าไปในแม่แบบนี้

การใช้งาน[แก้ไขต้นฉบับ]

เพิ่ม {{ใช้งานโดยสคริปต์จัดให้}} ไว้ใกล้ ๆ ส่วนบนสุดของหน้าคู่มือการใช้งานแม่แบบ

"การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ"[แก้ไขต้นฉบับ]

"การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ" นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการใช้งานแม่แบบ เช่น การเพิ่ม ลบ หรือการเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลของพารามิเตอร์ใด ๆ

สำหรับแม่แบบป้ายเตือน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อาจทำให้น้ำเสียงของเนื้อหาใดแม่แบบก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

แม่แบบที่โครงการอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]