โครงสร้างทางสังคมและลักษณะของสังคมไทย

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างทางสังคมเช่นเดียวกับโครงสร้างทางสังคมทั่วไปในเรื่องของกลุ่มสังคมและสถาบันสังคม การที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีแบบแผนและมีแบบแผนก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียขึ้นในสังคมไทย ในแง่ของผลเสีย พบว่า กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในสังคมไทยมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกคนในสังคมไทยต้องให้ความร่วมมือ ในการร่วมแก้ไขปัญหา 

สาระการเรียนรู้ 

1.โครงสร้างทางสังคม 

- โครงสร้างของสังคมไทย  

- ลักษณะโครงสร้างทางสังคม 

- องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม 

- สถาบันสังคมที่สำคัญ  

 2. การจัดระเบียบทางสังคม 

- ความหมายของการจัดระเบียบสังคม 

- วิธีการจัดระเบียบทางสังคม 

- องค์ประกอบของการจัดระเบียบ 

- การควบคุมทางสังคม