โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/คุณสมบัติของแฟ้มเอกสาร (Properties)

จาก วิกิตำรา

คุณสมบัติของแฟ้มเอกสารเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิง โดยเฉพาะการสืบค้น ดังนั้นแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม ควรกำหนดคุณสมบัติกำกับไว้ด้วยเสมอ จากเมนูคำสั่ง File, Properties… ซึ่งปรากฏหน้าต่างควบคุม และกำหนดรายการต่างๆ คือชื่อแฟ้มเอกสาร, ชนิดของแฟ้มเอกสาร, ไดรฟ์และโฟลเดอร์, ขนาดแฟ้มเอกสาร, ข้อมูลผู้สร้างและแก้ไขครั้งล่าสุด

File Properties : OpenOffice.org
File Properties : OpenOffice.org

โปรแกรมยังอนุญาตให้กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมบัตรรายการ Custom Properties เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง, แหล่งที่มา, เลขเรียกหนังสือ และ ISBN