CryptoLab

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:ชื่ออังกฤษ แม่แบบ:กล่องข้อมูล ซอฟต์แวร์ CryptoLab เป็นโปรแกรม cryptography ซึ่งเป็น freeware สำหรับ Microsoft Windows โดยรวบรวมวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความหลายๆวิธีมาใช้งาน ผ่านการใช้ plug-in cipher modules. และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ก้าวหน้าหลายๆฟังก์ชัน ซึ่งรวมทั้ง การสนับสนุน SMTP email , a Key Manager and pseudo-random key generation.


รายละเอียด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • ฟังก์ชันการใช้งาน :

1.Plug-in cipher modules.

2.การสร้าง key โดยวิธีการ random

3.การจัดการกับ key (Key manager)

4.การป้องกันรหัสหรือ key (โดยวิธีการ SHA-1 hashing)

5.สนับสนุน SMTP email

6. การคำนวณเกียวกับข้อความที่จะเข้ารหัส (Statistics)


  • วิธีการเข้ารหัส

ซึ่งสามรถเลือกใช้ในโปรแกรม CyptoLab มีดังนี้

- Affine Shift

- ARCFOUR

- Blowfish

- Cipher Caesar Cipher

- Data Encryption Standard

- Modular Shift Algorithm (by EJC Cryptography)

- Rijndael (American Encryption Standard)

- Substitution Cipher

- Vigenre Cipher

ในปัจจุบันนี้สามารถ download ZIP file ของ Cryptlab โดยตรงผ่านทาง USB หรือ ไดฟ์อื่นๆ โดยไม่ต้อง ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากที่ก่อนหน้านี้จะต้องติดตั้ง Cryptolab บนคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้าง USB copy ได้

วิธีการใช้งานโปรแกรม เข้ารหัส ถอดรหัส CryptoLab[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อความ

1.ใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะเข้ารหัส (ช่องที่ 1 ภาพที่1)

2.เลือกวิธีที่จะเข้ารหัส ได้แก่ Caesar Cipher, Rijindael (AES) เป็นต้น (ช่องที่ 2 ภาพที่1)

3.ใส่ตัวอักษรที่จะใช้เป็น key ในการเข้ารหัสหรือถอดรหัส แล้วกดปุ่ม save ด้านล่างเพื่อเก็บ key นั้นเอาไว้ (ช่องที่ 3 ภาพที่1)

( โดยที่สามารถกดปุ่ม open เพื่อเปิด key จาก flie ที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือกดปุ่ม Random เพื่อให้โปรแกรมสุ่ม key ให้ได้)

4.เลือกทำการเข้ารหัส โดยกดปุ่ม Encrypt (ช่องที่ 4 ภาพที่1) หรือ เลือกทำการถอดรหัส โดยกดปุ่ม Decrypt (ช่องที่ 5 ภาพที่1)

5.เมื่อกดปุ่ม Encrypt หรือ Decrypt แล้วจะปรากฏข้อความที่ถูกเข้ารหัสแทนที่ข้อความที่นำมาเข้ารหัส

(ในภาพที่2)


  • การจัดการ key

การจัดการkey นอกจากทำโดยวิธีที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกด

tools >> key manage ที่ toolbar ด้านบน

การสร้าง key โดยการ random

1.การกดปุ่ม Random เพื่อสุ่ม key มาใช้งาน (ช่องที่1 ภาพที่3)

2.จะปรากฏ key ที่ได้จากการสุ่มของโปรแกรม (ช่องที่2 ภาพที่3)

3.กดปุ่ม Copy to Crypto Bar เป็นการ copy key ไปยังช่องที่เราพิมพ์ key ในตอนแรก (ช่องที่3 ภาพที่3)

การimport key จาก file ที่มีอยุ่แล้ว (ภาพที่4)

1.กด File บน toolbar

2.เลือก import contacts

3.เมื่อimport key มาแล้วจะปรากฏ ชื่อ file ที่เก็บ key (ช่องที่1 ภาพที่5)

และ key (ช่องที่2 ภาพที่5)

  • การตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรม

สามารถตั้งค่าต่างๆ ให้โปรแกรม โดย กด tools >> settings ที่ toolbar ด้านบน

1.Modules คือ เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัส (ภาพที่6)

เมื่อกดปุ่มลูกศรท้ายชื่อวิธีการเข้ารหัส ก็สามารถเลือกดูการเข้ารหัสแต่ละวิธีที่โปรแกรมนี้มีได้


2.key Option คือ เป็นการเลือกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ key ที่โปรแกรม random ให้ ซึ่งได้แก่

- การเลือกความยาวของ key (เลข1 ภาพ7)

- การเลือกให้ key เป็นได้ทุกcharactor เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียว ตัวพิมพ์เล็กอย่างเดียว

เป็นเฉพาะตัวAlphabet หรือ เป็นตัวเลขเลขอย่างเดียว (เลข 2 ภาพที่7)


3.Security คือ การที่เรากำหนดรหัสเพื่อปกป้องการใช้งานโปรแกรม CryptoLab นี้

เมื่อเรากด Double click ที่ icon ของโปรแกรม CryptoLab ก็จะต้องใส่รหัสก่อนถึงจะเข้าโปรแกรมได้

(ภาพที่8)


4.General คือ เลือกการตั้งค่าของ Cryptolab

ถ้าเลือก USB ก็จะสร้าง copy ของโปรแกรมนี้บน USB ซึ่งข้อมูลและ key flie ก็จะถูก copy ด้วยเช่นกัน

(ภาพที่9)

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]