การพูด/การกล่าวคำอวยพร

จาก วิกิตำรา

การกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส การกล่าวในงานพิธีมงคลสมรสจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นิยมกล่าวปากเปล่า ซึ่งมีหลักการกล่าวที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) กล่าวคำปฏิสันถาร 

๒) กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาอวยพร 

๓) ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว 

๔) ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการครองรัก 

๕) อวยพรและชักชวนให้ดื่ม      

การกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ชาวไทยทุกคนต่างก็ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริกในหมู่ผู้ร่วมงานเดียวกัน ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายการกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่มักจะพูดปากเปล่า โดยมีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้ 

๑) กล่าวคำปฏิสันถาร 

๒ กล่าวถึงชีวิตในปีเก่าที่ผ่านมา 

๓) กล่าวถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ 

๔) อวยพร 

การกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด การกล่าวอวยพรตามประเพณีนิยมนั้น มีการกล่าวอวยพรเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร และผู้รับเชิญก็จะถือเอาผู้ที่มีอาวุโสในที่ประชุมนั้น หรือบางทีก็เป็นบุตรหัวปี เป็นผู้กล่าวในการกล่าวพิธีเช่นดังกล่าวนี้ มีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้ 

๑) กล่าวคำปฏิสันถาร 

๒) กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสกล่าวอวยพร 

๓) การสร้างคุณงามความดี หรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผู้พูดมีต่อท่านผู้นั้น 

๔) การเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน 

๕) อวยพรให้มีความสุข 

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]