ข้ามไปเนื้อหา

การใช้วิกิตำรา/สารบัญย่อ

จาก วิกิตำรา

ส่วนที่ 1 เบื้องต้น · เกี่ยวกับตำรา · วิกิตำราคืออะไร · การสร้างบัญชีผู้ใช้ · การอภิปรายและความเห็นพ้อง · นโยบายและแนวปฏิบัติ · ส่วนที่ 2 ผู้แก้ไขวิกิตำรา · แก้ไขวิกิตำราอย่างไร · วิกิมาร์กอัป · การเก็บกวาดและบำรุงรักษา · เทคนิคขั้นสูง · เพิ่มรูปภาพลงในหน้า · ส่วนที่ 3 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว · สำหรับชาววิกิพีเดีย · แนวปฏิบัติสำหรับโครงการชั้นเรียน · การเริ่มตำราใหม่ · ส่วนที่ 4 ผู้เขียนวิกิตำรา · การเข้ามีส่วนร่วมกับวิกิตำราที่มีอยู่เดิม · การเริ่มต้นวิกิตำราใหม่ · การบริจาคตำราให้วิกิตำรา · โครงสร้างของวิกิตำราเป็นอย่างไร · ชั้น หมวดหมู่และการจำแนก · แรงจูงใจของผู้อ่าน · ฉบับพิมพ์และพีดีเอฟ · ส่วนที่ 5 ผู้อ่านวิกิตำรา · การสืบค้นวิกิตำรา · การพิมพ์วิกิตำรา · การใช้วิกิตำราในชั้นเรียน · การแก้ไขข้อผิดพลาด · การทบทวนหน้า · ส่วนที่ 6 ผู้ดูแลระบบวิกิตำรา · บทบาทของผู้ดูแลระบบวิกิตำรา · การลบ กู้คืนการลบและการนำเข้า · การก่อกวน · การบริหารขั้นสูง