ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/ใช้งานโปรแกรม GIMP ครั้งแรก

จาก วิกิตำรา

หน้าจอของโปรแกรม GIMP

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้าต่าง Main Toolbox

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นหน้าต่างที่เก็บรวบรวมเครื่องมือและคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง การปรับแต่งและการแก้ไขภาพ โดยจะแบ่งกลุ่มเครื่องมือและคำสั่งในการจัดการกับภาพต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้


เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง การปรับแต่งและการแก้ไขภาพ ซึ่งมีไอคอนให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว โดยจะแบ่งกลุ่มเครื่องมือในการจัดการกับภาพต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้


เป็นส่วนที่เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเครื่องมือต่างๆ ในการใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละเครื่องมืออย่างครบถ้วน ซึ่งเราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าของเครื่องมือเพื่อเก็บไว้ใช้หลายๆ ครั้ง โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ได้ และเรียกใช้ค่าเหล่านั้นได้ทันที


หน้าต่าง GIMP

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภายในหน้าต่าง Docking จะเป็นศูนย์รวมของไดอะล็อก (Dialog) ซึ่งเป็นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือต่างๆ ให้เราเลือกปรับแต่งการใช้งานได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเปิดหาที่แถบคำสั่งอีกต่อไป มีส่วนประกอบดังนี้


การเปิด/ปิด Dialog

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถเปิด/ปิดไดอะล็อกได้จากคำสั่ง Windows>Dockable Dialogs ในหน้าต่าง Image Window แล้วคลิกเลือกชื่อไดอะล็อกที่เราต้องการแสดง และถ้าไม่ต้องการแสดงไดอะล็อกใดให้คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม เพื่อปิดไดอะล็อก


แต่ละไดอะล็อกจะมีเมนูคำสั่งของตัวเองเพื่อควบคุมการทำงาน สามารถเรียกดูเมนูในแต่ละไดอะล็อกได้ โดยคลิกที่ และคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ


การแยก/รวมไดอะล็อกด้วย Docking drag handles

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถแยก/รวมไดอะล็อกเพื่อเคลื่อนย้ายแต่ละไดอะล็อก โดยการคลิกเม้าส์ค้างไว้ที่แท็บหัวข้อไดอะล็อก ให้ตัวชี้เม้าส์เปลี่ยนเป็นรูป แล้วลากไดอะล็อกไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการของหน้าจอโปรแกรมได้ ดังนี้