คุยเรื่องวิกิตำรา:นโยบายการลบ

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา

พิจารณาร่างนโยบายการลบ[แก้ไขต้นฉบับ]

เนื่องจากวิกิตำราไทยขาดแคลนหรือมีนโยบายล้าสมัยซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามเหตุผลภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับในภาษาอื่น ๆ ทั้งนี้การลบเนื้อหาของตำราหรือหน้าต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่มีนโยบายรองรับและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไปที่เป็น "ขาประจำ" ซึ่งอาจผิดไปจากนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการอื่น ๆ ได้ จึงได้จัดทำฉบับร่างนโยบายการลบเพื่อรองรับเงื่อนไขสำหรับการลบต่าง ๆ โดยอิงตามวิกิตำราภาษาอังกฤษและดัดแปลงบางส่วนให้เหมาะสมกับขนาดของวิกิตำราไทย เช่น ให้อภิปรายที่หน้าพูดคุยของตำราแทนที่จะเปิดใช้หน้า Requests for deletion เพราะจำนวนคนน้อยกว่า ดังนั้นขอเชิญผู้ใช้ทุกท่านร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนโยบายการลบด้วยครับ --Geonuch (คุย) 21:48, 11 มีนาคม 2562 (ICT)

เนื่องจากไม่มีควาคิดเห็นเพิ่มเติมและเปิดเวลาให้อภิปรายพอสมควร ขออนุญาตประกาศใช้เป็นนโยบายเลยนะครับ อย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาจากนโยบายในทางปฏิบัติก็สามารถอภิปรายเพื่อแก้ไขใหม่ได้ครับ --Geonuch (คุย) 06:26, 26 มีนาคม 2562 (ICT)