คู่มือการใช้ไฟร์ฟอกซ์/ความเป็นส่วนตัว

จาก วิกิตำรา

การใช้ไฟร์ฟอกซ์กับความเป็นส่วนตัว

 1. หากเราไม่ต้องการให้บุคคลอื่นรู้ว่าก่อนหน้านี้เราค้นหาด้วยคำสำคัญว่าอะไร หรือ ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นรู้ว่า เรากรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มบ้าง เราสามารถตั้งค่าให้ไฟร์ฟอกซ์ไม่จำค่าเหล่านี้ได้โดยไปที่
 2. 1 Tools -->Options -->Privacy
 3. 2 ไม่ต้องเลือก Check box ชื่อ Remember what I enter in forms and the search bar

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. แนะนำไฟร์ฟอกซ์
 2. วิธีการติดตั้ง
 3. เปิดเว็บด้วยการใช้แท็บ
 4. วิธีค้นหาเว็บไซท์ และ ค้นหาในเอกสาร
 5. การตั้งค่าผู้ใช้
 6. ส่วนขยาย
 7. ปลัก-อิน
 8. ปุ่มลัดของเมาส์
 9. แป้นลัด
 10. ความเป็นส่วนตัว
 11. การตั้งค่าขั้นสูง
 12. เครื่องมือสำหรับนักเขียนโปรแกรม
 13. ลิงค์ภายนอก
 14. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer