คู่มือการใช้ไฟร์ฟอกซ์/ปุ่มลัดของเมาส์

จาก วิกิตำรา
หมายเหตุ: สำหรับ Mac OS X, ใช้ปุ่ม Command แทยปุ่ม Control ทั้งหมดในรายการปุ่มลัดของเมาส์.

ปุ่มลัดของเมาส์มาตราฐานของไฟร์ฟอกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การกระทำ ปุ่มลัด
ย้อนกลับ (ใน History) Shift+ปุ่มหมุน หมุนลง
ปิดแท็บ กดปุ่มกลางบนแทบแท็บ
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl+ปุ่มหมุน หมุนขึ้น
อ่านหน้าใหม่อีกครั้งอย่างจริงจัง(ไม่ใช้ข้อมูลที่อยู่ใน cache) Shift+ปุ่ม Reload
หน้าถัดไป (ใน History) Shift+ปุ่มหมุน หมุนขึ้น
ลดขนาดอักษร Ctrl+ปุ่มหมุน หมุนลง
เปิดแท็บใหม่ ดับเบิลคลิกบนแทบแท็บ
เปิดแท็บใหม่ไว้ข้างหลัง Ctrl+คลิกซ้าย หรือ กดปุ่มกลาง บนลิงค์
เปิดแท็บใหม่แสดงทันที Ctrl+Shift+คลิกซ้าย or Shift+กดปุ่มกลาง บนลิงค์
เปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ Shift+คลิกซ้าย บนลิงค์
บันทึกตามลิงค์ที่ (Save Link As) Alt+คลิกซ้าย บนลิงค์
เคลื่อนหน้าทีละบรรทัด Alt+หมุน ปุ่มหมุน
เปิดทุกหน้าในโฟรเดอร์ Bookmark กด ปุ่มหมุน + โฟร์เดอร์ของ Bookmark

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. แนะนำไฟร์ฟอกซ์
 2. วิธีการติดตั้ง
 3. เปิดเว็บด้วยการใช้แท็บ
 4. วิธีค้นหาเว็บไซท์ และ ค้นหาในเอกสาร
 5. การตั้งค่าผู้ใช้
 6. ส่วนขยาย
 7. ปลัก-อิน
 8. ปุ่มลัดของเมาส์
 9. แป้นลัด
 10. ความเป็นส่วนตัว
 11. การตั้งค่าขั้นสูง
 12. เครื่องมือสำหรับนักเขียนโปรแกรม
 13. ลิงค์ภายนอก
 14. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer