ดาราศาสตร์ทั่วไป/ก้าวแรกสู่อวกาศ

จาก วิกิตำรา

การส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นในดาวเทียมสปุตนิก 1 (Sputnik I) ของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นดาวเทียมที่ไม่มีคนควบคุม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ "การแข่งขันการสำรวจอวกาศ" (Space Race) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ซึ่งโซเวียตประสบความสำเร็จในเกือบทุกด้าน (เช่น มีวัตถุชิ้นแรก มีการส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศครั้งแรกทั้งชายและหญิง) เว้นแต่การส่งมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่น ที่สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรก