ดาราศาสตร์ทั่วไป/นักฟิสิกส์คนแรก

จาก วิกิตำรา

อะแนกซิแมนเดอร์ (Anaximander) มีชีวิตอยู่ในช่วง 611 ถึง 547 ปีก่อนคริสตกาล เขาได้สันนิษฐานว่ามีธาตุอยู่ทั้งหมดห้าธาตุ ได้แก่ ดิน อากาศ ไฟ น้ำ และแก่นสาร ซึ่งตัวของสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมา

โหราศาสตร์ ยึดคัมภีร์เตตราบิโบลส (Tetrabiblos) ของทอเลมีที่เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 140 เป็นรากฐาน ดวงชะตาถูกแบ่งออกเป็น 12 "เรือน" (House) หรือคือ 12 กลุ่มดาวตามแนวเส้นสุริยวิถี ทอเลมีเชื่อว่า "ทรงกลมที่ 8" (8th Sphere) นั้นได้ยกดวงดาวขึ้นบนท้องฟ้า

พลังงานจลน์ คือพลังงานจากการเคลื่อนไหว มีสูตรคือ ( คือ มวล และ คือ ความเร็ว)