ดาราศาสตร์ทั่วไป/วิทยาคลื่นไหวสะเทือนดวงอาทิตย์

จาก วิกิตำรา

วิทยาคลื่นไหวสะเทือนดวงอาทิตย์ (Helioseismology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ ที่สามารถเปรียบเทียบกับวิทยาแผ่นดินไหว (Seismology) บนโลก การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเหล่านี้นำไปจัดหาข้อมูลในการประมวลผลภายในดวงอาทิตย์ ซึ่งคล้ายกับการศึกษาการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภายในของโลกได้