ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

จาก วิกิตำรา

พัฒนา 0% ตั้งแต่ 20 เม.ย. 2549

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors) และวงจร RLC

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทที่ 1: วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน (Energy Storage Elements)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาคผนวก (Appendices)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]