ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/บทนำ

จาก วิกิตำรา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใคร?[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออฺธิบายทฤษฎีวงจรไฟฟ้าแก่นักศึกษาที่เริ่มต้นศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และดิฟเฟอเรนเชียลก็สามารถทำความเข้าใจได้เช่นกัน และหากมีความรู้เกี่ยวกับอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์ หรือฟิสิกส์ (โดยเฉพาะเรื่องแรง สนาม และพลังงาน) ก็จะช่วยให้การทำความเข้าใจง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[วงจรไฟฟ้า] [ไฟฟ้ากระแสตรง] [ไฟฟ้ากระแสสลับ] [ไฟฟ้ากระแสตรงสลับ] [ไฟฟ้าแบบประจุ]+- [ไฟฟ่าแบบสลับขั้ว] [ไฟฟ้าแบบอนุกรม] [ไฟฟ้าแบบกระแสเดี่ยว] [ไฟ้าแบบกระแสคู่] [ไฟฟ้าแบบโฮม] [ไฟฟ้าแบบโวล์] [ไฟฟ้าแบบอะตอมจากนิวเครียส] [ไฟ้ากระแสแบบแอมป์] [ไฟฟ้าแบบวัต] [ไฟฟ้าแบบ HGZT] [ไฟฟ้าแบบ AGHT] [ไฟฟ้าแบบอนุกรมรวม] [ไฟฟ้าแบบอนุกรรมสลับ] [ไฟฟ้าแบบอนุกรมคู่] [ไฟฟ้าในภาคอนุกรมเดี่ยว+คู่] [ไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบปฎิสนธิกระแส]