ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกลวงจรแบบเก็บพลังงาน/วงจร RL และ RC

จาก วิกิตำรา

วงจร RC และ RL ในวงจรจะประกอบอย่างง่ายไม่มีแหล่งจ่ายจะมี R กับ C or L ต่อกันอยู่(อนุกรมกันอยู่)

ค่า time constant ของวงจร RC

ค่า time constant ของวงจร RL