ปรัชญาเบื้องต้น/ศึกษาปรัชญาไปทำไม

จาก วิกิตำรา

เราสามารถลับคมทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิธีการคิดของเราได้ ผ่านการศึกษาคำถามพื้นฐาน และบ่อยครั้งการให้เหตุผลหรือคำตอบที่คนอื่น ๆ ได้คิดออกมาแล้วต่อปัญหาที่คล้าย ๆ กันนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด ไม่ว่าจะนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือทางวิชาการ

ตัวเลือกของคำถามพื้นฐานเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ รวมไปถึงคำตอบของมัน คำถามและคำตอบของนักปรัชญาคนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยในช่วงที่เขามีชีวิต

บ่อยครั้งที่นักปรัชญาได้เข้าทำงานในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย เวชศาสตร์ และการปกครอง แต่ปรัชญาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการศึกษาทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ หรือโอกาสในอาชีพการงานเพียงเท่านั้น เราต้องไม่สับสนมันกับประวัติศาสตร์ อรรถศาสตร์ หรือการถกเถียง (แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปรัชญา)

การศึกษาปรัชญาอย่างจริงจังที่ดีที่สุด เป็นไปได้เมื่อต้องการเข้าใจในตัวเองและเอกภพ และแม้แต่เพื่อให้ทั้งสองปรองดองกัน ในขณะที่การอ่านประวัติศาสตร์ของปรัชญาเป็นปี ๆ จะทำให้กระบวนการคิดของบุคคลดีขึ้นอย่างแน่นอน ปรัชญาจะคุ้มค่าจริง ๆ ก็ต่อเมื่อมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต การพิจารณาชีวิตทั้งภายในและภายนอกอย่างถี่ถ้วนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของเราได้อย่างมหันต์ เป็นการส่องแสงลงบนปรากฏการณ์ที่ครั้งหนึ่งเราเคยหมกมุ่นอยู่กับมันให้กระจ่างขึ้น แบบนี้ การศึกษาปรัชญาจึงเป็นการศึกษาชีวิตของเราเอง

กลับไปหน้าแรก | พูดคุยเกี่ยวกับบทนี้ | บทต่อไป