ผลการค้นหา

  • เคารพผู้อาวุโส ให้ความสำคัญกับครอบครัว -เน้นความสำคัญของการศึกษา -เกิดลัทธิเต๋า โดยเล่าจื๊อ ที่มีแนวทาง -เน้นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
    74 กิโลไบต์ (1,047 คำ) - 06:27, 13 กันยายน 2558