ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
ตราเวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก พารามิเตอร์การบล็อก เหตุผล
16:14, 19 มีนาคม 2556 ชมพูวิเศษ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Nullzero (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ปิดใช้งานอีเมล, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด (หลบเลี่ยงการบล็อก)