ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
ตราเวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก พารามิเตอร์การบล็อก เหตุผล
08:05, 4 มีนาคม 2560 กันตวิชญ์ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) 08:05, 4 กันยายน 2560
67 วัน, 4 ชั่วโมง และ 3 นาที left
B20180 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใส่ข้อความไร้สาระ/ขยะเข้ามา
16:14, 19 มีนาคม 2556 ชมพูวิเศษ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Nullzero (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ปิดใช้งานอีเมล, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด (หลบเลี่ยงการบล็อก)