ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
ตราเวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก พารามิเตอร์การบล็อก เหตุผล
11:55, 15 สิงหาคม 2560 อลิซ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด B20180 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง พฤติกรรมข่มขู่/รังควาน
08:26, 13 สิงหาคม 2560 ปุ้งกี๋ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) 08:26, 13 กุมภาพันธ์ 2561
178 วัน, 14 ชั่วโมง และ 30 นาที left
B20180 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ก่อกวนโดยสร้างหน้าเปลี่ยนทางที่ไม่มีความหมายในหลายหน้า
16:07, 6 สิงหาคม 2560 Wiki test 0001 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด B20180 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง มีการแก้ไขที่ไม่อาจเข้าใจได้ในหลายหน้า
08:05, 4 มีนาคม 2560 กันตวิชญ์ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) 08:05, 4 กันยายน 2560
16 วัน, 14 ชั่วโมง และ 8 นาที left
B20180 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใส่ข้อความไร้สาระ/ขยะเข้ามา
16:14, 19 มีนาคม 2556 ชมพูวิเศษ (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด Nullzero (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ปิดใช้งานอีเมล, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด (หลบเลี่ยงการบล็อก)