ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

Jump to navigation Jump to search
ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
วัน-เวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก ตัวแปรเสริมการบล็อก เหตุผล
01:22, 12 พฤษภาคม 2561 เสียชีวิตด้วยอวัยวะเพศชาย (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ชื่อผู้ใช้ที่ไม่อาจยอมรับได้
13:44, 9 ธันวาคม 2560 นักมวยไทย (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใส่ข้อความไร้สาระ/ขยะเข้ามา
18:14, 11 ตุลาคม 2560 บุญพฤทธิ์ ทวนทัย ๒ (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง พฤติกรรมข่มขู่/รังควาน
23:42, 20 สิงหาคม 2560 แอดมินบีไงจะใครล่ะ (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใส่ข้อความไร้สาระ/ขยะเข้ามา
11:55, 15 สิงหาคม 2560 อลิซ (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง พฤติกรรมข่มขู่/รังควาน
16:07, 6 สิงหาคม 2560 Wiki test 0001 (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง มีการแก้ไขที่ไม่อาจเข้าใจได้ในหลายหน้า
16:14, 19 มีนาคม 2556 ชมพูวิเศษ (คุย | มีส่วนร่วม) ไม่มีกำหนด Nullzero (คุย | มีส่วนร่วม) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ปิดใช้งานอีเมล, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด (หลบเลี่ยงการบล็อก)