พูดคุย:Kile

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา

นำเนื้อหาจากรุ่นก่อนหน้ามาวางไว้ ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะไม่มีเนื้อ แต่อาจปรับแก้ให้ดีขึ้นได้

== การสร้างเอกสารด้วย Kile+LaTeX+Thailatex+Swath ==
=== 1.ทำไมต้อง LaTeX ===
เอกสารทั่วไปมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
:# เอกสารที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น .odt, .odp, .doc, .ppt เป็นต้น
:# เอกสารที่ทำขึ้นเพื่อนำไปพิมพ์ด้วยโรงพิมพ์ เช่น หนังสือหรือวารสาร ต่างๆ ที่วางขายตามร้านหนังสือ (ไม่ใช่ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพืมพ์แล้วเย็บเป็นเล่ม)
ซึ่งเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อนำไปพิมพ์ด้วยโรงพิมพ์นั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ แต่ที่จะกล่าวถึงในตำราเล่มนี้จะเน้นเฉพาะที่เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นด้วย LaTeX 
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ต้องพิมพ์เนื้อหาไปด้วย และยังต้องจัดย่อหน้า ช่องไฟ รูปให้อยู่ตรงนี้ ตารางให้อยู่ตรงนั้น
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ต้องมาคอยปวดหัวเรื่องเลขหน้าเวลามีหลายๆ บทมารวมกัน
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ต้องมาคอยรำคาญใจเรื่องการทำสารบัญ เอกสารอ้างอิง รวมถึงดัชนี
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ต้องมาคอยเรียงหมายเลข รูป หมายเลข ตาราง หมายเลข สมการ
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ต้องปวดหัวเมื่อมีใครสักคนบอกให้สลับหัวข้อนี้ ไปไว้ตรงนั้น หัวข้อนั้นไปไว้ตรงนี้ เพราะมันเหมือนต้องเรียงอะไรๆ ใหม่หมด
* คุณเบื่อใช่ไหม ที่ส่งให้โรงพิมพ์ไปพิมพ์แล้วออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ โดยเฉพาะ สมการ
* คุณอยากเห็นเอกสารทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
* คุณอยากเห็นวารสารทางวิชาการ เช่น เอกสารในการนำเสนอผลงานระดับประเทศ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
* คุณอยากเห็นตำราที่มี สมการสวยๆ เป็นรูปแบบมาตณฐานเดียวกัน
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาจัดการเรื่องรูปแบบเอกสารให้คุณ
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาทำสารบัญให้คุณ
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาเรียงหมายเลขรูปให้คุณ
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาเรียงหมายเลขตารางให้คุณ
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาคอยจัดการเรื่องทั้งหมดให้คุณเมื่อคุณมีการตัดบางบททิ้ง หรือมีการสลับบท
* คุณอยากทำแค่ใส่เนื้อหา (Contents) แล้วมีอะไรสักอย่าง มาช่วยให้คุณไม่ต้องจัดเอกสารใหม่ หากคุณต้องการเปลี่ยนกระดาษ จาก A4 -> B4
ถ้าใช่ นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ LaTeX

=== 2.แล้วจะสร้างเอกสารด้วยอะไร ===
เนื่องจาก LaTeX ได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกของ Linux ดังนั้นในตำรานี้จะกล่าวถึงเฉพาะสร้างเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ Linux เท่านั้น ดังนั้นก่อนที่จะลงรายละเอียดผมขอแสดงภาพรวมของการสร้างเอกสารให้เห็นกันคร่าวๆ ก่อน ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 
[[ไฟล์:Tools4ThaiLaTeXDocument.jpg|ภาพรวมของเครื่องมือในการช่วยสร้างเอกสารภาษาไทยด้วย Kile+LaTeX+Thailatex+Swath]]

=== 3.การตั้งค่าให้กับ Kile เพื่อให้สามารถสร้างเอกสารภาษาไทยได้ ===
=== 4.ตัวอย่างเบื้องต้น ===

--Nullzero (พูดคุย) 15:02, 13 มกราคม 2556 (ICT)