ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/การศึกษา

จาก วิกิตำรา
l'archéologie  

โบราณคดี

l'atome  

อะตอม

le tableau  

คณะกรรมการ

le calcul  

การคำนวณ

la calculatrice  

เครื่องคิดเลข

le document officiel  

ใบรับรอง

la craie  

ชอล์ก

la classe  

ชั้น

le compas  

เข็มทิศ

la boussole  

เข็มทิศ

le pays  

ประเทศ

cours  

หลักสูตร

le diplôme  

ประกาศนียบัตร

le point cardinal  

ทิศทาง

l'enseignement  

การศึกษา

le filtre  

ตัวกรอง

la formule  

สูตร

la géographie  

ภูมิศาสตร์

la grammaire  

ไวยากรณ์

le savoir  

ความรู้

la langue  

ภาษา

la leçon  

บทเรียน

la bibliothèque  

ห้องสมุด

la littérature  

วรรณคดี

les mathématiques  

คณิตศาสตร์

le microscope  

กล้องจุลทรรศน์

le nombre  

จำนวน

le nombre  

จำนวน

la pression  

ความดัน

le prisme  

ปริซึม

le professeur  

ศาสตราจารย์

la pyramide  

ปิรามิด

la radioactivité  

กัมมันตภาพรังสี

la balance  

เครื่องชั่งน้ำหนัก

l'espace  

อวกาศ

la statistique  

สถิติ

les études  

การศึกษา

la syllabe  

พยางค์

le tableau  

ตาราง

la traduction  

การแปล

le triangle  

รูปสามเหลี่ยม

le tréma  

เครื่องหมายบนสระ

l'université  

มหาวิทยาลัย

le planisphère  

แผนที่โลก

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]