ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาฝรั่งเศส

จาก วิกิตำรา


บทนำ · Introduction
ประวัติศาสตร์ ขอบเขตของภาษา ข้อแนะนำการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ชุดตัวอักษร · L'alphabet
Grammar · Letters and examples, final consonants, dental consonants, b and p, aspirated vs. non-aspirated h, diacritics (accents)
Vocabulary · Punctuation
คำทักทาย · Les salutations
Vocabulary · Greetings, good-byes, How are you?, names
ภาษาระดับทางการ · Le discours formel
Grammar · Vous vs. tu
Vocabulary · Courtesy, titles, asking for one's name
จำนวน · Les nombres
Vocabulary · Cardinal numbers, mathematics, How much?, ordinal numbers
วันที่ · Les dates
Vocabulary · Days, months, seasons, age
การบอกเวลา · L'heure
Vocabulary · Time, time of day
ทบทวน · แบบฝึกหัด · ทดสอบ


แม่แบบ:ภาษาฝรั่งเศส/บทเรียน/ระดับหนึ่ง แม่แบบ:ภาษาฝรั่งเศส/บทเรียน/ระดับสอง แม่แบบ:ภาษาฝรั่งเศส/บทเรียน/ระดับสาม แม่แบบ:ภาษาฝรั่งเศส/บทเรียน/ระดับสี่

ภาษาฝรั่งเศส/ข้อความ

ศึกษาเพิ่ม

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:French/Grammar

แม่แบบ:French/Appendices