ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/การสื่อสาร

จาก วิกิตำรา
l'adresse  

ที่อยู่

l'alphabet  

ตัวอักษร

le répondeur  

เครื่องตอบรับ

l'antenne  

เสาอากาศ

l'appel  

โทร

le cd  

ซีดี

la communication  

การสื่อสาร

la confidentialité  

การรักษาความลับ

la connexion  

การเชื่อมต่อ

la discussion  

การอภิปราย

l'e-mail  

ส่งอีเมล์

le divertissement  

ความบันเทิง

l'envoi exprès  

รายการด่วน

la télécopie  

เครื่องแฟกซ์

l'industrie du film  

อุตสาหกรรมภาพยนตร์

la police de caractères  

ฟอนต์ตัวอักษร

l'accueil  

อวยพร

la salutation  

อวยพร

la carte de vœux  

บัตรอวยพร

le casque  

หูฟัง

l'icône  

ไอคอน

l'information  

ข้อมูล

Internet  

อินเทอร์เน็ต

l'interview  

การสัมภาษณ์

le clavier  

แป้นพิมพ์

la lettre  

ตัวอักษร

la lettre  

ตัวอักษร

le magasine  

นิตยสาร

le média  

สื่อ

le microphone  

ไมโครโฟน

le téléphone mobile  

โทรศัพท์มือถือ

le modem  

โมเด็ม

le moniteur  

จอภาพ

le tapis de souris  

แผ่นรองเมาส์

les nouvelles  

ข่าว

le journal  

หนังสือพิมพ์

le bruit  

เสียง

la note  

หมายเหตุ

le pense-bête  

หมายเหตุ

la cabine téléphonique  

โทรศัพท์สาธารณะ

la photo  

ภาพ

l'album photo  

อัลบั้มรูป

la carte postale  

โปสการ์ดภาพ

la boîte postale  

กล่องไปรษณีย์

la radio  

วิทยุ

l'auditeur  

รับ

la télécommande  

การควบคุมระยะไกล

le satellite  

ดาวเทียม

l'écran  

หน้าจอ

le panneau  

ลงชื่อ

la signature  

ลายเซ็น

le smartphone  

สมาร์ทโฟน

le haut-parleur  

ลำโพง

le timbre  

แสตมป์

le papier à lettres  

เครื่องเขียน

l'appel téléphonique  

โทรศัพท์

la conversation téléphonique  

การสนทนาทางโทรศัพท์

la caméra de télévision  

กล้องโทรทัศน์

le texte  

ข้อความ

la télévision  

ทีวี

la cassette vidéo  

วิดีโอเทป

le talkie-walkie  

เครื่องส่งรับวิทยุ

la page Web  

หน้าเว็บ

le mot  

คำ

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]