ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/ศัพท์นามธรรม

จาก วิกิตำรา
l'administration  

การบริหาร

la publicité  

การโฆษณา

la flèche  

ลูกศร

l'interdiction  

ห้าม

la carrière  

อาชีพ

le milieu  

ศูนย์

le choix  

ทางเลือก

la collaboration  

การทำงานร่วมกัน

la couleur  

สี

le contact  

ติดต่อ

le danger  

อันตราย

la déclaration d'amour  

ประกาศรัก

le déclin  

ปฏิเสธ

la définition  

ความหมาย

la différence  

ความแตกต่าง

la difficulté  

ความยากลำบาก

la direction  

ทิศทาง

la découverte  

การค้นพบ

le désordre  

ความผิดปกติ

le lointain  

ระยะทาง

la distance  

ระยะทาง

la diversité  

ความหลากหลาย

l'effort  

ความพยายาม

l'exploration  

การสำรวจ

la chute  

ฤดูใบไม้ร่วง

la force  

แรง

le parfum  

กลิ่นหอม

la liberté  

เสรีภาพ

le fantôme  

ผี

la moitié  

ครึ่งหนึ่ง

la hauteur  

ความสูง

l'aide  

ความช่วยเหลือ

la cachette  

ที่หลบซ่อน

la patrie  

บ้านเกิด

l'hygiène  

สุขอนามัย

l'idée  

ความคิด

l'illusion  

ภาพลวงตา

l'imagination  

จินตนาการ

l'intelligence  

ปัญญา

l'invitation  

เชิญ

la justice  

ความยุติธรรม

la lumière  

แสง

le regard  

รูปลักษณ์

la perte  

การสูญเสีย

l'agrandissement  

กำลังขยาย

l'erreur  

ความผิดพลาด

l'assassinat  

คดีฆาตกรรม

la nation  

ประเทศชาติ

la nouveauté  

ความแปลกใหม่

la possibilité  

ตัวเลือก

la patience  

ความอดทน

la planification  

การวางแผน

le problème  

ปัญหาที่เกิดขึ้น

la protection  

การป้องกัน

le reflet  

สะท้อน

la république  

สาธารณรัฐ

le risque  

ความเสี่ยง

la sécurité  

ความปลอดภัย

le secret  

ความลับ

le sexe  

เพศ

l'ombre  

เงา

la taille  

ขนาด

la solidarité  

เอกภาพ

le succès  

ประสบความสำเร็จ

le support  

การสนับสนุน

la tradition  

ประเพณี

le poids  

น้ำหนัก

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]