ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/สถาปัตยกรรม

จาก วิกิตำรา
l'architecture  

สถาปัตยกรรม

l'arène  

สนามกีฬา

la grange  

โรงนา

le baroque  

สถาปัตยกรรมบาโรก

la pierre de construction  

บล็อก

la maison de briques  

บ้านอิฐ

le pont  

สะพาน

le bâtiment  

อาคาร

le château  

ปราสาท

la cathédrale  

มหาวิหาร

la colonne  

แท่งหิน

le chantier  

สถานที่ก่อสร้าง

la coupole  

โดม

la façade  

ซุ้ม

le stade de football  

สนามฟุตบอล

le fort  

ป้อม

le pignon  

จั่ว

la porte de la ville  

ประตู

la maison à colombages  

บ้านครึ่งไม้

le phare  

ประภาคาร

le monument  

อนุสาวรีย์

la mosquée  

มัสยิด

l'obélisque  

เสาหิน

l'immeuble de bureaux  

อาคารสำนักงาน

le toit  

หลังคา

la ruine  

ย่อยยับ

l'échafaudage  

นั่งร้าน

le gratte-ciel  

ตึกระฟ้า

le pont suspendu  

สะพานแขวน

la céramique  

กระเบื้อง