ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/สำนักงาน

จาก วิกิตำรา
le stylo à bille  

ปากกาลูกลื่น

la pause  

ตัวหยุด

le porte-document  

กระเป๋าเอกสาร

le crayon de couleur  

ดินสอสี

la conférence  

การประชุม

la salle de conférence  

ห้องประชุม

la copie  

สำเนา

le répertoire  

ไดเรกทอรี

le classeur  

แฟ้มข้อมูล

l'armoire de classement  

ตู้เก็บเอกสาร

le stylo à plume  

ปากกาหมึกซึม

la corbeille à courrier  

ถาดจดหมาย

le marqueur  

ปากกามาร์คเกอร์

le cahier  

สมุดบันทึก

le bloc-notes  

กระดาษจดบันทึก

le bureau  

สำนักงาน

la chaise de bureau  

เก้าอี้สำนักงาน

les heures supplémentaires  

การทำงานล่วงเวลา

le trombone  

คลิปหนีบกระดาษ

le crayon à papier  

ดินสอ

la perforeuse  

ที่เจาะรู

le coffre  

ตู้เซฟ

le taille-crayon  

ที่เหลาดินสอ

le papier déchiqueté  

กระดาษฝอย

le destructeur de documents  

เครื่องทำลายเอกสาร

la reliure à spirale  

เข้าสันแบบเกลียว

l'agrafe  

ลวดเย็บกระดาษ

l'agrafeuse  

เครื่องเย็บกระดาษ

la machine à écrire  

เครื่องพิมพ์ดีด

le poste de travail  

เวิร์กสเตชัน

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]