ภาษาฝรั่งเศส/คำศัพท์/เครื่องมือ

จาก วิกิตำรา
l'ancre  

สมอ

l'enclume  

ทั่ง

la lame  

ใบมีด

la planche  

กระดาน

le boulon  

น็อต

l'ouvre-bouteille  

ที่เปิดขวด

le balai  

ไม้กวาด

la brosse  

แปรง

le seau  

ถัง

la scie circulaire  

เลื่อย

l'ouvre-boîte  

ที่เปิดกระป๋อง

la chaîne  

โซ่

la tronçonneuse  

เลื่อยยนต์

le burin  

สิ่ว

la lame de scie circulaire  

เลื่อยวงเดือน

la perceuse  

เครื่องเจาะ

la pelle à poussière  

ที่ตักขยะ

le tuyau d'arrosage  

สายยางรดน้ำ

la râpe  

เครื่องขูด

le marteau  

ค้อน

la charnière  

บานพับ

le crochet  

เบ็ด

l'échelle  

บันได

le pèse-lettre  

เครื่องชั่ง

l'aimant  

แม่เหล็ก

la truelle  

ปูน

le clou  

เล็บ

l'aiguille  

เข็ม

le réseau  

เครือข่าย

l'écrou  

น็อต

la spatule  

เกรียงผสมสี

la palette  

แท่นวางของ

la fourche  

สามง่าม

le rabot  

กบ

la pince  

คีม

le diable  

รถเข็น

le râteau  

คราด

la réparation  

การซ่อมแซม

la corde  

เชือก

la règle  

ไม้บรรทัด

la scie  

เลื่อย

les ciseaux  

กรรไกร

la vis  

สกรู

le tournevis  

ไขควง

le fil à coudre  

ด้ายเย็บผ้า

la pelle  

พลั่ว

le rouet  

ล้อหมุน

le ressort spiral  

เกลียวสปริง

la bobine  

แกนม้วนสาย

le câble en acier  

สายเคเบิ้ลเหล็ก

le ruban adhésif  

เทป

le culot  

ด้าย

l'outil  

เครื่องมือ

la boîte à outils  

กล่องเครื่องมือ

le transplantoir  

เกรียง

la pince à épiler  

แหนบ

l'étau  

เครื่องหนีบ

le fer à souder  

อุปกรณ์เชื่อม

la brouette  

รถเข็นล้อเดียว

le fil  

ลวด

les copeaux de bois  

เศษไม้

la clé (à molette)  

ประแจ

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]