ภาษาลาว

จาก วิกิตำรา

พยัญชนะลาว[แก้ไข]

ກ ໄກ່ ก.ไก่


ຂ ໄຂ່ ข.ไข่


ຄ ຄວາຍ ค.ควาย


ງ ງົວ ง.งัว(วัว)


ຈ ຈອກ จ.จอก(แก้ว)


ສ ເສືອ ส.เสือ


ຊ ຊ້າງ ซ.ซ้าง(ช้าง)


ຍ ຍຸງ ญ.ญุง(ยุง)


ດ ເດັກ ด.เด็ก


ຕ ຕາ ต.ตา


ຖ ຖົງ ถ.ถง(ถุง)


ທ ທູງ ท.ทุง(ธง)


ນ ນົກ น.นก


ບ ແບ້ บ.แบ้(แพะ)


ປ ປາ ป.ปา(ปลา)


ຜ ເຜິ້ງ ผ.เผิ้ง(ผึ้ง)


ຝ ຝົນ ฝ.ฝน


ພ ພູ พ.พู(ภู)


ຟ ໄຟ ฟ.ไฟ


ມ ແມວ ม.แมว


ຢ ຢາ ย.ยา


ລ ລີງ ล.ลิง


ວ ວີ ว.วี(พัด)


ຫ ຫ່ານ ห.ห่าน


ອ ໂອ อ.โอ(ขันน้ำ)


ຮ ເຮືອນ ฮ.เฮือน(บ้าน)


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ :