ภาษาอังกฤษ/การออกเสียง

จาก วิกิตำรา

บทนี้ว่าด้วยการออกเสียงในภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษมีหน่วยเสียงบางหน่วยที่ไม่มีในภาษาไทย เช่น /θ/, /ð/, /dʒ/, /v/ ซึ่งผู้เรียนควรฝึกฝนเพื่อให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เข้าใจ ในหน้านี้มีการใช้สัญลักษณ์ของสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet) ซึ่งสามารถใช้เทียบกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ในกรณีส่วนใหญ่ (ไม่ทุกกรณี)

พยัญชนะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ที่ใช้กับพยัญชนะปรากฏในตารางด้านล่าง หากสัญลักษณ์มาเป็นคู่ ฝั่งซ้ายมือจะไม่ออกเสียง และออกเสียงฝั่งขวามือ

  ริมฝีปาก ริมฝีปากกับฟัน ริมฝีปากกับเพดานอ่อน ฟัน ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก เพดานอ่อน ลิ้นไก่ กล่องเสียง
กัก p  b       t  d     k  g  
กักเสียดแทรก           tʃ  dʒ      
นาสิก m       n     ŋ  
เสียดแทรก   f  v   θ  ð s  z ʃ  ʒ   (x) h
เปิด     (ʍ)  w   ɹ   j    
เปิดข้างลิ้น         l        

หมายเหตุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • แม้ว่าเสียง /tʃ/ และ /ʃ/ จะเทียบได้กับพยัญชนะ "ช" เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ /tʃ/ เป็นเสียงที่ลากยาว (คล้ายเสียงที่ทำเวลาบอกให้ผู้อื่นเงียบ) ส่วน /ʃ/ เป็นการพ่นลมออกมาครั้งเดียว

สระ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สำเนียงบริติชมาตรฐาน (Received Pronunciation)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Full vowels[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Full vowels หมายถึง สระที่ปรากฏในพยางค์เน้น

สระเดี่ยว สั้น ยาว
หน้า หลัง หน้า กลาง หลัง
ปิด ɪ ʊ  
กลาง ɛ ʌ   ɜː ɔː
เปิด æ ɒ   ɑː
 • /ɪ/: อิ
 • /ʊ/: อุ
 • /ɛ/: เอ (บ้างถอดเสียงเป็น /e/)
 • /ʌ/: อะ
 • /æ/: แอะ หรือ แอ (บ้างถอดเสียงเป็น /a/)
 • /ɒ/: ออ
 • /iː/: อี
 • /uː/: อู
 • /ɜː/: เออ (บ้างถอดเสียงเป็น /əː/)
 • /ɔː/: ออ หรือ ออร์
 • /ɑː/: อา หรือ อาร์
สระคู่ กำลังปิด เข้ากลาง
เข้าหา /ɪ/ เข้าหา /ʊ/
เริ่มปิด     ɪə  ʊə
เริ่มกลาง eɪ  ɔɪ əʊ ɛə
เริ่มเปิด  
 • /eɪ/: เอย์
 • /ɔɪ/: ออย
 • /əʊ/: โอ
 • /aɪ/: อาย (บ้างถอดเสียงเป็น /ʌɪ/)
 • /aʊ/: อาว
 • /ɪə/: เอียร์
 • /ʊə/: อัวร์ (เริ่มใช้น้อยในภาษาอังกฤษสำเนียงบริติช มักแทนที่ด้วย /ɔː/)
 • /ɛə/: แอร์ (บ้างถอดเสียงเป็น /ɛː/)

Reduced vowels[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Reduced vowels ปรากฏในพยางค์ไม่เน้น

สำเนียงอเมริกันมาตรฐาน (General American)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Full vowels[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สระเดี่ยว Checked[lower-alpha 1] Free[lower-alpha 2]
หน้า กลาง หลัง หน้า กลาง
เติม r (rhotacized)
หลัง
ปิด ɪ   ʊ i   u
ปิดกลาง       e   o
เปิดกลาง ɛ ʌ     ɝ ɔ
เปิด æ         ɑ
หมายเหตุ
 1. Checked vowel หมายถึง สระที่มักอยู่ในพยางค์ปิดเน้น
 2. Free vowel หมายถึง สระที่จะอยู่ในพยางค์ปิดหรือเปิดเน้นก็ได้
 • /ɪ/: อิ
 • /ʊ/: อุ
 • /ɛ/: เอ
 • /ʌ/: อะ
 • /æ/: แอะ หรือ แอ
 • /i/: อี
 • /u/: อู
 • /e/: เอย์
 • /o/: โอ
 • /ɝ/: เออร์
 • /ɔ/ หรือ /ɑ/: ออ
 • /ɑ/: อา

หมายเหตุ: สระ /e/ และ /o/ ปกติเป็นสระคู่ ฉะนั้นจึงมักใช้การถอดเสียง /eɪ/ และ /oʊ/[1]

สระคู่ เริ่มปิด เติม r (rhotacized)
เข้าหา /ɪ/ เข้าหา /ʊ/
เริ่มปิด     ɪɹ  ʊɹ
เริ่มกลาง ɔɪ   ɛɹ  ɔɹ
เริ่มเปิด ɑɹ
 • /ɔɪ/: ออย
 • /aɪ/: อาย
 • /aʊ/: อาว
 • /ɪɹ/: เอียร์
 • /ʊɹ/: อัวร์ (มักแทนด้วย /ɝ/, หรืออาจเป็น /ɔɹ/ สำหรับภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน)
 • /ɛɹ/: แอร์
 • /ɔɹ/: ออร์ (บ้างทีเขียนถอดเสียงเป็น /oɹ/)
 • /ɑɹ/: อาร์

Reduced vowels[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • /ɨ/: อิ (อเมริกันจำนวนมากใช้รวมกับเสียง /ə/)
 • /ə/: อะ
 • /ɚ/: เออร์
 • /l̩/: เอิล
 • /n̩/: อึน
 • /m̩/: อึม

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. Roca, Iggy & Johnson, Wyn (1999). Course in Phonology. Blackwell Publishing.