ภาษาอังกฤษ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยินดีต้อนรับสู่ วิกิตำราภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย
Welcome to English Wikibook for Thai speakers
สหราชอาณาจักร The United Kingdom
สหรัฐอเมริกา United States of America
แคนาดา Canada
ออสเตรเลีย Australia
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Republic of Ireland
นิวซีแลนด์ New Zealand
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
ประเทศในโลกที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นภาษาประจำชาติ
Countries of the world where English is a majority native language

ตัวอักษรและการออกเสียง (Alphabet and Pronunciation)[แก้ไข]

Like many other languages, English has wide variation in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English share a largely similar (but not identical) phonological system. Among other things, most dialects have vowel reduction in unstressed syllables and a complex set of phonological features that distinguish fortis and lenis consonants (stops, affricates, and fricatives). Most dialects of English preserve the consonant /w/ (spelled ⟨w⟩) and many preserve /θ, ð/ (spelled ⟨th⟩), while most other Germanic languages have shifted them to /v/ and /t, d/: compare English will /wɪl/ (About this soundlisten) and then /ðɛn/ (About this soundlisten) with German will [vɪl] (About this soundlisten) ('want') and denn [dɛn] (About this soundlisten) ('because').

Phonological analysis of English often concentrates on or uses, as a reference point, one or more of the prestige or standard accents, such as Received Pronunciation for England, General American for the United States, and General Australian for Australia. Nevertheless, many other dialects of English are spoken, which have developed independently from these standardized accents, particularly regional dialects. Information about these standardized accents functions only as a limited guide to all of English phonology, which one can later expand upon once one becomes more familiar with some of the many other dialects of English that are spoken.

ไวยากรณ์ (Grammar)[แก้ไข]

คำศัพท์ (Vocabulary)[แก้ไข]

ภาคผนวก (Appendices)[แก้ไข]

วิกิตำราที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]