ภาษาอังกฤษ/นาม

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Noun (นาม)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำนาม คือ คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ : แบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ

1. Common noun(สามานยนาม) นามที่เป็นชื่อทั่วไปคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคร เช่น
The boy plays in the playground. เด็กผู้ชายกำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น
The book is on The table. หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ
2. Proper noun(วิสามานยนาม) นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เวลาเขียนต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประโยค
Jack lives at Boston. แจ๊คอาศัยอยู่ที่บอสตัน
Bangkok is the capital of Thailand. กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
3. Collective noun(สมุหนาม) นามที่เป็นชื่อของกลุ่ม พวก หมู่ คณะ ปกติแล้วจะใช้รวมกับ Common Noun โดยมี Of มาคั่นเพื่อเน้นให้ชัดเจนขึ้น
A group of students. นักเรียนกลุ่มหนึ่ง
A crowd of people. คนหมู่หนึ่ง
4. Material noun(วัตถุนาม) นามที่เป็นชื่อของวัตถุ นามชนิดนี้ไม่ใช้ Article นำหน้า
rice - ข้าว
soap - สบู่
coal - ถ่าน
flour - แป้ง
5. Abtract noun(อาการนาม) นามที่เป็นชื่อของสภาวะสถานะ คุณลักษณะ หรือการกระทำของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ
Economics was one of the subjects she liked. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เธอชอบ
Manus speaks English well. มนัสพูดภาษาอังกฤษได้ดี
6. Noun Equivalent(สมมูลยนาม) คำหรือกลุ่มคำที่ไม่ใช่นามแต่นำมาใช้เสมือนเป็นนาม
He likes to walks after meal เขาชอบเดินหลังทานอาหาร
I do not know what he is doing now. ฉันไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้
7. Compound noun(นามผสม) เป็นการนำเอานาม 2 ตัวมาเขียนเป็นคำใหม่
mailbox - ตู้รับจดหมาย
swimming – pool - สระว่ายน้ำ
foot path - ทางเดินเท้า
Thai farmer Bank - ธนาคารกสิกรไทย
8. Agent noun(นามแสดงความเป็นผู้กระทำ)
music --> musician (นักดนตรี)
act --> actor (ผู้กระทำ, ผู้แสดง)
study --> student (นักเรียน)
visit --> visitor (ผู้มาเยี่ยม)