ภาษาเกาหลี/การใช้-이에요(-예요)

จาก วิกิตำรา

การใช้ -이에요 (-예요)


이에요 หรือ 예요

ทั้งสองอย่างนี้แปลว่า “เป็น,คือ”


การที่จะใช้ 이에요 หรือ 예요 นั้น

ขึ้นอยู่กับพยางค์ท้ายสุดว่าลงท้ายด้วยตัวสะกดหรือสระ


ลงท้ายด้วยตัวสะกด + 이에요.

ลงท้ายด้วยสระ + 예요.


물 + 이에요. = 물이에요.

가방 + 이에요. = 가방이에요.

학교 + 예요. = 학교예요.


การทำให้เป็นประโยคคำถามนั้นทำได้ด้วยการขึ้นเสียงสูงที่พยางค์ท้ายสุด

물이에요.(มุ-รี-เอ-โย) >> 물이에요?(มุ-รี-เอ-โย๊?)

학교예요.(ฮัก-กโย-เย-โย) >> 학교예요?(ฮัก-กโย-เย-โย๊?)