ภาษาเกาหลี

จาก วิกิตำรา

ภาษาเกาหลี (한국어)

Crystal Clear app kghostview.png
หน้าที่คุณเห็นนี้ "กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจทานและการตรวจแก้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง"
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า มาช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคืออะไร โปรดอย่าทำการแก้ไขโดยเด็ดขาด

จุดประสงค์[แก้ไข]

เพื่อรวมรวมหลักการต่างๆ พอเป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเกาหลีและผู้ที่สนใจทั่วไป และที่สุดก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีแก่ผู้ศึกษา อันจะทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นบันไดสู่ก้าวขั้นต่อไป...

ในวิกิตำราฉบับนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน

  1. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์
  2. ภาษาเกาหลีฉบับรวมประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน
  3. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักการอ่าน