ภาษาเกาหลี/วันนี้เป็นวันอะไร?

จาก วิกิตำรา
 • 오늘은 무슨 요일입니까? วันนี้เป็นวันอะไร?
 • 오늘은 일요일입니다. วันนี้เป็นวันอาทิตย์
 • 오늘은 월요일입니다. วันนี้เป็นวันจันทร์
 • 오늘은 화요일입니다. วันนี้เป็นวันอังคาร
 • 오늘은 수요일입니다. วันนี้เป็นวันพุธ
 • 오늘은 목요일입니다. วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี
 • 오늘은 금요일입니다. วันนี้เป็นวันศุกร์
 • 오늘은 토요일입니다. วันนี้เป็นวันเสาร์
 • (일)(월)(화)(수)(목)(금)(토) (คำย่อชื่อวันต่างๆ)

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 6. /ตอนนี้กี่โมง?
 7. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์