ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์

จาก วิกิตำรา
หน้าที่คุณเห็นนี้ "กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจทานและการตรวจแก้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง"
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า มาช่วยปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคืออะไร โปรดอย่าทำการแก้ไขโดยเด็ดขาด

จุดประสงค์ของการจัดทำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเกาหลีและผู้ที่สนใจทั่วไป รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างต่างๆ ที่ทำให้สามารถเขียนขึ้นมาเป็นประโยคได้ และอธิบายแต่ละองค์ประกอบพร้อมทั้งยกตัวอย่างมาให้เข้าใจ ทั้งนี้โดยให้เน้นความสำคัญอยู่ที่ 3 ประเด็นหลัก คือ 1.มันคืออะไร 2.มันแปลว่าอะไร 3.มันใช้อย่างไร โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำคัญของการปูพื้นฐานทางหลักไวยากรณ์ที่ดีแก่ผู้ศึกษา อันจะทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นบันไดสู่ก้าวขั้นต่อไป...

ประโยคที่น่าจดจำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. 좀 도와주세요!

(โจม โท-วา-จู-เซ-โย!) กรุณาช่วยฉันหน่อยครับ/ค่ะ! (좀=นิดหน่อย 도와주다=ให้ช่วย)

 1. 무슨 뜻이예요?

(มู-ซึน ตือ-ชี-เย-โย๊?) แปลว่าอะไรครับ/ค่ะ? (무슨 뜻 = หมายถึงอะไร ---> 무슨=อะไร,what 뜻=ความหมาย,meaning)

 1. 정말 잘 모르겠습니다.

(ชอง-มัล ชัล โม-รือ-เกด-ซึ่ม-นิ-ดา.) ไม่ทราบจริง ๆครับ/ค่ะ (정말=จริง ๆ 잘=ดี,Good 모르다=ไม่เข้าใจ,ไม่รู้)

 1. 아! 알겠습니다.

(อ๋า! อัล-เก๊ซ-ซึ่ม-นิ-ดา.) อ๋อ! เข้าใจแล้วครับครับ/ค่ะ (아!=ภาษาเกาหลีใช้อ้า! ภาษาไทยใช้อ้อ!(น้ำเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน) 알다=รู้,ทราบ

โครงสร้างประโยคพื้นฐาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนพื้นฐาน อันได้แก่ ประธาน(Subject),กริยา(Verb),กรรม(Object) แต่ในเกาหลี โครงสร้างประโยค คือ ประธาน(Subject),กรรม(Object),กริยา(Verb) ดังนี้

S + O + V 저는/나는 밥을 먹습니다. (กระผม/ดิฉัน) (ข้าว) (กินครับ/ค่ะ)

Subject มีองค์ประกอบคือ 1.คำที่มาเป็นประธาน หรือผู้กระทำ(ตามตัวอย่างคือ 저) 2.คำช่วยชี้ประธาน(ตามตัวอย่างคือ -는) Object มีองค์ประกอบคือ 1.คำที่มาเป็นกรรม หรือผู้ถูกกระทำ (ตามตัวอย่างคือ 밥) 2.คำช่วยชี้กรรม (ตามตัวอย่างคือ -을) Verb มีองค์ประกอบคือ 1.คำที่แสดงการกระทำของประธาน(ตามตัวอย่างคือ 먹) 2.ส่วนที่ทำหน้าที่และมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "ครับ/ค่ะ" ในภาษาไทย(-습니다)

การที่เราจะเลือกสรรคำกริยามาใช้เราต้องทราบด้วยว่า...คำกริยานั้นต้องการกรรมมารองรับหรือไม่* เช่น

 1. 먹다 เป็นคำที่ต้องมีกรรมมารองรับ (แปลว่า อาการกิน)
 2. 식사하다 เป็นคำที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ (แปลว่า รับประทานอาหาร/ทานข้าว)

หากต้องการถามใครหรือมีใครสักคนมาถามเราว่า กินแล้ว? เราก็คงทำหน้าสงสัย...กินอะไร...ไม่เข้าใจ เช่นเดียวกันในภาษาเกาหลี เราคงจะไม่ถามว่า "먹었어요?" มีความหมายคือ "กินแล้ว?" กินอะไรก็ไม่รู้...ไม่เข้าใจ...เพราะไม่มีอะไรมารองรับอาการกิน แต่ถ้าเป็น " 밥을 먹었어요?" (OK! เป็นที่สามารถทำความเข้าใจกันได้)

แล้ว "식사했어요?" ก็(OK!) เพราะว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้ว

กล่าวคือคำว่า "식사하다" เขียนได้อีกรูปหนึ่งคือ "식사(를) 하다" ......ซึ่งคำว่า 식사 = meal(มื้ออาหาร) เป็นผู้ถูกกระทำนั่นเอง

เป็นรูปแบบการลงท้ายประโยคที่มีความสุภาพมาก ๆ และยังเป็นการแสดงถึงความมีมารยาท ความเคารพ และความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคู่สนทนา โดยปกติแล้วมักใช้ในพิธีการต่อหน้าแขกเหรื่อทั้งหลาย-กลุ่มผู้คน หรือใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์ หรือใช้กับผู้ที่มีความอาวุโสกว่าเรามาก ๆ ทั้งในด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ก็ได้

การใช้ 와/과, 하고 และ 고, 그리고[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1. 와/과 같이 (Together with)ด้วยกันกับ

1.1) คำลงท้ายประโยคเป็นสระ ใช้ 와 เช่น 아빠,엄마,오빠,누나,할머니,친구,남자,여자,....

Ex. ดูหนังด้วยกันกับแม่

엄마와 같이 영화를 봅니다.

(ออมม่าวา กัทชี ยองฮวารึล พมนีดา)

1.2) คำลงท้ายประโยคเป็นพยัญชนะ ใช้ 과 เช่น 여동생,남동생,딸,아들,선생님,...

Ex. เรียนภาษาจีนด้วยกันกับน้องชาย

남동생과 같이 중국어를 공부합니다.

(นัมทงแซงกวา กัทชี จุงกุกอรึล คงบูฮัมนีดา)

 • 함께 มีความหมายเหมือนกับ 같이 ดังนั้นเราสามารถใช้ 함께 โดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวสะกด*


2. 와/과 , 하고 (And)และ

2.1) คำนามตัวแรกลงท้ายด้วยสระ ใช้ 와

Ex. นมและสตรอเบอร์รี่

딸기와 우유. (ตัลกีวา อูยู)

2.2) คำนามตัวแรกลงท้ายด้วยพยัญชนะ ใช้ 과

Ex. สีขาวและสีดำ

검정색과 흰색 (คอมจองแซกกวา ฮฺวีนแซก)

2.3) N + 하고

 สามารถใช้ 하고 ต่อจากคำนามนั้นๆ ได้เลย โดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวสะกด

Ex. ฉันและเพื่อน

친구하고 나. (ชินกุฮาโก นา)

 • 하고 จะนิยมใช้ในภาษาพูด*


3. 고 , 그리고 (And)และ

3.1) 고 ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค โดยผันกริยาแค่ประโยคหลังประโยคเดียว

Ex. ฉันจะอ่านหนังสือการ์ตูนและฟังเพลง

저는 음악을 듣고 만화책을 읽겠습니다.

(ชอนึน อึมมักกึล ทึดโก มันฮวาแชกกึล อิลเกซซึมนีดา)

 • 만화책 = หนังสือการ์ตูน*

3.2) 그리고 ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค แต่ต้องผันกริยาทั้ง 2 ประโยค

Ex. ฉันจะอ่านหนังสือการ์ตูนและฟังเพลง

저는 음악을 듣겠습니다. 그리고 만화책을 읽겠습니다.

(ชอนึน อึมมักกึล ทึดเกซซึมนีดา. คือรีโก มันฮวาแชกกึล อิลเกซซึมนีดา)

http://writer.dek-d.com/leesungeun/story/viewlongc.php?id=529458&chapter=56

การใช้ -(아/어/여)요[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นการลงท้ายประโยคที่เราพูดจบอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความสุภาพปานกลาง ที่แสดงให้เห็นถึงความมีมารยาท ความมีชนชั้นอาวุโส ความอ่อนน้อมและการให้ความเป็นกันเองกับคู่สนทนา ในระดับที่กล่าวได้ว่า "เป็นกันเองและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่ารูป -십니다." มักพบได้บ่อยในควาสัมพันธ์ดังเช่น ศิษย์-ครู ระหว่างเพื่อนกัน รุ่นพี่-รุ่นน้อง ในเครือญาติ เป็นต้น

การใช้ -예요./-이에요.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มาจาก 이다 + -(아/어/여)요. หน้ากริยา이다 จะเป็นคำนามเสมอ

ถ้าคำนามข้างหน้ามีตัวสะกด กริยา이다 จะผันเป็น 이에요.

แต่ถ้าคำนามข้างหน้าไม่มีตัวสะกด กริยา 이다 จะผันเป็น 예요.

การใช้ -(으)세요 / -지 마세요.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

-(으)세요.(บอกให้เขา...ทำอย่างนั้น...ทำอย่างนี้)

-지 마세요.(บอกให้เขา...อย่าทำอย่างนั้น...อย่าอย่างนี้) เช่น 가지마세요 อย่าไปนะคะ/ครับ : ~(하)지마 = อย่า ~ (do not)

การใช้ -에/-에서[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

(สถานที่)에 가다. (สถานที่)에 있다. (สถานที่)에 오다. (สถานที่)에 없다. (สถานที่)에서 ?다. 에서 หมายถึง ช่วยชี้สถานที่ ที่มีการกระทำ เกิดขึ้น เช่น 오늘 친구하고 도서관에서 만나요.

Direction "똑바로,앞으로,왼쪽으로,오른쪽으로 "[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

으로 ด้วยหรือโดย ใช้ตามหลังสถานที่

Preposition "위(ข้างบน),앞(ข้างหน้า),아래(ข้างล่าง),밑(ข้างใต้),뒤(ข้างหลัง),건너편(ฝั่งตรงกันข้าม),옆(ข้าง ๆ)"[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้ Adjective[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ก่อนใช้ต้องผันคำให้ลงท้ายด้วย -ㄴ/은

크다(ใหญ่) 큰 가방(กระเป๋าใบใหญ่) 작다(เล็ก) 작은 가방(กระเป๋าใบเล็ก)

= การใช้คำลักษณะนามในภาษาเกาหลี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำตัวเลข ยืมจีน/เกาหลีแท้ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wh - Question(เกาหลี)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

어떻게(อย่างไร ) - 어떻게 가세요?.................ไปอย่างไรครับ/คะ?

어느(อันไหน-สิ่งไหน) - 어느 나라에서 왔습니까?..................มาจากประเทศไหนครับ/คะ?

어디(ที่ไหน) - 어디에서 왔습니까? 방콕에서 왔습니다.....มาจากที่ไหนครับ/คะ? มาจากกรุงเทพฯ ครับ/คะ.

얼마 (เท่าไหร่) - 이게 얼마예요?......................อันนี้ (ราคา)เท่าไหร่ครับ/คะ?

얼마나(ยาวนานเท่าไหร่) - 거기 가면 시간이 얼마나 걸려요?............ถ้าจะไปที่โน่น ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ/คะ?

누구,누가,누군(ใคร) - 누구와 함께 왔어요?.............มา(พร้อมกัน/ด้วยกัน)กับใครครับ/คะ?

왜(ทำไม) - 왜 늦게 왔어요?...........................ทำไมมาสายครับ/คะ?

뭐,무엇(อะไร) - 이게 뭐예요?/이것은 무엇입니까?.............................อันนี้ คืออะไรครับ/คะ?

언제(เมื่อไหร่) - 언제 왔습니까?.............................มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ/คะ?

어떤(แบบไหน) - 무슨(อะไร)ขยายคำนามโดยการวางไว้หน้าคำนาม เช่น 무슨 책=หนังสืออะไร 무슨 일=เรื่องอะไร

 • 어떻게 왔십니까? / 어떻게 왔어요? เป็นสำนวนที่มีนัยว่า มาทำอะไรที่นี่เหรอครับ/คะ? เป็นการเลี่ยงการใช้ถามตรง ๆว่า 왜 왔어요? / 왜 왔습니까?

ก็เหมือนกันกับเวลาเราเดินสวนทางกับคนรู้จักเราก็ถามว่า "ไปไหนมาหรือ?" เราก็ตอบไปประมาณว่า "มากินข้าว, มาซื้อของ ..." แทนที่จะถามว่า "มาทำไมที่นี่?" ซึ่งหากถามว่า ทำไมถึงมา? (คงดูไม่สุภาพเอาเสียเลย)

ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยใช้ -지 않다./-지 못하다.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ 안/못[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. 숙제를 안해요.(ฉันไม่ได้ทำการบ้าน ฉันไม่ทำเอง ประมาณว่า 마음대로 해요.(ตามใจฉัน-เหตุเกิดจากฉันเอง)
 2. 숙제를 못해요.(ฉันทำการบ้านไม่ได้ ฉันทำไม่ได้ ก็เพราะมีเหตุ ที่ทำให้ฉันทำไม่ได้ (มีเหตุภายนอกมากระทำ) และฉันสามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรทำไมฉันถึงไม่ทำ )

ข้อควรระวังการใช้ 안/못[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำกริยาที่มาจากรูป " ???하다 " และสามารถทำให้อยู่ในรูป" ???(를) 하다 "ได้ เช่น

청소하다 - - - 청소(를) 하다 빨래하다 - - - 빨래(를) 하다ลิงก์เชื่อมโยง 공부하다 - - - 공부(를) 하다

ให้กลับไปอยู่ในรูป"???(를) 하다" แล้วจึงเติมค่อย 안/못 ที่หน้าตำแหน่งคำว่า"하다"

ห้ามไม่ให้ใช้ ..." (안/못)???(를) 하다. " ...(ผิด) เพราะว่าหลังคำว่า(안/못)เป็นคำกริยาได้เท่านั้น..." ???(를) (안/못)하다. " ...(ถูก)

หากไม่แน่ใจแล้ว แนะนำให้ใช้รูป -지 않다./ -지 못하다.


--**--

그래서/그런데/그러니까/그러나/이렇게/그렇게/왜냐하면[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำให้อยู่ในรูปอดีตการโดยการใช้ -았다/-었다/-였다[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำให้อยู่ในรูปอนาคตโดยการใช้ -겠습니다./ -ㄹ(을) 거예요./-ㄹ께요.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

-(아/어/여)도 돼요? / -(으)면 돼요? / -(으)면 안돼요. / -(으)면 돼요.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นสำนวนที่ใช้พูดตอบโต้กันระหว่างบุคคลเพื่อบอกว่า

 1. ทำ...ได้ไหม? verb stem-아/어/여도 돼요?
 2. ถ้าทำ...ไม่ได้ครับ/ทำไม่ได้ค่ะ. verb stem-(으)면 안돼요.
 3. ถ้าทำ...ก็ได้ครับ/ก็ได้ค่ะ. verb stem-(으)면 돼요.
 • หมายเหตุ : -(으)면 = if , 돼요. = ได้ครับ./ได้ค่ะ. , *돼요 อ่านว่า (ดเว)-โย
 • สำนวนน่าจำ : 잊지 마세요!(อย่าลืม) , 하지 마세요!(อย่าทำอย่านั้น)

ปัจจุบันกำลังกระทำ -고있어요[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

-ㄹ(을) 수 있다/ -ㄹ(을) 수 없다.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถ หรือไม่สามารถ โดยนำกริยาตัด 다 เติม ㄹ/을 ตามด้วย 수 있습니다 / 수 있어요 สามารถทำได้ 수영을 할 수 있어요. สามารถว่ายน้ำได้ ——— 수 없습니다 / 수 없어요 ไม่สามารถทำกริยานั้นๆได้ 김지를 먹을 수 없습니다. ไม่สามารถกินกิมจิได้

-ㅂ시다/-ㄹ까요?[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

-(으)ㅂ시다/-(으)ㄹ까요? ...กันเถอะ/...กันไหม?

-(으)려고 가요./-(으)려고 와요. .... -(으)러 가요./-(으)러 와요.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

-(으)려고 가요./-(으)려고 와요. มีแผนไว้เพื่อไปทำ.../มาทำ...

หมายเหตุ : -(으)려고 = "plan to..." มีแผนการคิดไว้ในใจอย่างดีแล้วว่าจะไปทำอะไร หรือมีแผนการที่จะมาทำอะไรสักอย่าง (ประมาณว่าวางแผนมาเสียอย่างดิบดี)

-(으)러 가요./-(으)러 와요. เพื่อที่ไปทำ.../มาทำ...

หมายเหตุ : -(으)러 = "for..." ไปเพื่อทำอะไรสักอย่าง หรือมาเพื่อทำอะไรสักอย่าง เช่น 밥을 먹으러 = เพื่อกินข้าว , 책을 읽으러 = เพื่ออ่านหนังสือ

แต่ที่ต่างกันคือ -(으)러 มีน้ำหนักของความกระตือรือร้นและความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยกว่า -(으)려고 เพียงไม่มากนัก

-(으)십시오.[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มักพบการลงท้ายประโยคแบบนี้บ่อยครั้งในส่วนที่เป็นคำสั่งของแบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่าง ๆ หมายถึง "จงทำ..." เช่น ( ) 에 알맛은 것을 고르십시오. หมายถึง จงเลือกสิ่งที่เหมาะสมลงใน( )

고르다=อาการเลือก(choose) 것=สิ่ง(thing) 알맛=เหมาะสม

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 6. /ตอนนี้กี่โมง?
 7. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์