ภาษาเกาหลี/ตอนนี้กี่โมง?

จาก วิกิตำรา

지금 몇시입니까?[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • 오전
 • 오후
 • 정오
 • 자정
 • 새벽
 • 아침
 • 점심
 • 저녁


 • 한시입니다.
 • 두시입니다.
 • 세시입니다.
 • 네시입니다.
 • 다섯시입니다.
 • 여섯시입니다.
 • 일곱시입니다.
 • 여덟시입니다.
 • 아홉시입니다.
 • 열시입니다.
 • 열한시입니다
 • 열두시입니다.


 • 한시 오분 입니다.
 • 한시 십분 입니다.
 • 한시 십오분 입니다.
 • 한시 이십분 입니다.
 • 한시 이십오분 입니다.
 • 한시 삼십분 입니다.
 • 한시 삼십오문 입니다.
 • 한시 사십분 입니다.
 • 한시 사십오분 입니다.
 • 한시 오십분 입니다.
 • 한시 오십오분 입니다.
 • 두시 입니다.

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 6. /ตอนนี้กี่โมง?
 7. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์