ภาษาเกาหลี/การทักทาย

จาก วิกิตำรา

สวัสดี,ลาก่อน,ขอโทษ,ขอบคุณ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • 안녕하십니까? แปลว่า สวัสดี

(อัน-นยอง-ฮา-ชิม-นี-ก๊ะ)(ㅂ+ㄴ=ม)

(ใช้กรณีที่ต้องการความสุภาพมากและเป็นทางการ เช่น สนทนากับผู้ที่อาวุโสมาก)

 • 안녕하세요? แปลว่า สวัสดี

(อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย๊)

(ใช้กรณีที่ต้องการความสุภาพอย่างเป็นกันเองกับผู้ที่มีความคุ้นเคยมาก่อน)

 • 안녕! แปลว่า สวัสดี

(อัน-นยอง)

(ใช้กรณีที่่่ี่ไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนากับเพื่อน หรือผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า)


 • 안녕하세요 แปลว่า สวัสดี

(อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย)

안녕 + 하세요 = 안녕하세요

안녕하세요 เป็นคำทักทายที่พบได้บ่อยมากในเกาหลีซึ่งอยู่ในรูปประโยคที่สุภาพ

เมื่อไหร่ที่คนอื่นทักทายคุณว่า안녕하세요

คุณสามารถตอบกลับไปอย่างง่ายๆว่า 안녕하세요 เช่นเดียวกัน


 • 안녕히 가세요. แปลว่า ลาก่อน,ขอให้ไปด้วยดี

(อัน-นยอง-ฮี คา-เซ-โย) (เราเป็นผู้อยู่ ใช้ประโยคนี้ พูดกับคนที่ไป)

 • 안녕히 계세요. แปลว่า ลาก่อน,ขอให้อยู่ด้วยดี

(อัน-นยอง-ฮี คเย-เซ-โย) (เราเป็นผู้ไป ใช้ประโยคนี้ พูดกับคนที่อยู่)


 • 죄송합니다.
 • 실례합니다.
 • 미안해요.

(ประโยคเหล่านี้แปลว่า ขอโทษ)


 • 괜찮습니다. แปลว่า ไม่เป็นไร


 • 감사합니다.
 • 대단히 감사합니다.
 • 고맙습니다.
 • 고마워요.
 • 고마워!

(ประโยคเหล่านี้แปลว่า ขอบคุณ. ความแตกต่างขึ้นอยู่กับความสุภาพที่มากน้อยต่างกัน)


 • 감사합니다 แปลว่า ขอบคุณ

(คัม-ซา-ฮัม-นิ-ดา)

감사 + 합니다 = 감사합니다

เป็นวิธีการกล่าวคำว่าขอบคุณซึ่งใช้กันโดยทั่วไป

คุณสามารถใช้คำว่าคัมซาฮัมนิดา เมื่อต้องการพูดคำว่าขอบคุณเป็นภาษาเกาหลี

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /ใช่,ไม่ใช่
 6. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 7. /ตอนนี้กี่โมง?
 8. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์