ภาษาเกาหลี/ใช่,ไม่ใช่

จาก วิกิตำรา

네 / 아니요

“네”(เน) = ใช่

“아니요”(อา-นี-โย) = ไม่ใช่


  • 커피 좋아해요?

네, 좋아해요.


  • 커피 좋아해요?

아니요, 안 좋아해요.


  • 커피 안 좋아해요?

아니요, 좋아해요.


  • 커피 안 좋아해요?

네, 안 좋아해요.