ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ชนิดของคำ/คำบุพบท

จาก วิกิตำรา

คำบุพบท คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงคำหรือกลุ่มคำ เพื่อบอกให้รู้ถึงหน้าที่หรือตำแหน่งของคำเหล่านั้น เช่น คุณแม่อยู่ในห้องนอน หนังสืออยู่บนโต๊ะ แมวอยู่ใต้เตียง คำว่า ใน บน ใต้ เป็นคำบุพบท

คำบุพบทที่ใช้กันมาก คือ กลาง กับ แก่ เกือบ ใกล้ ของ ข้าง แค่ จน จาก ด้วย แต่ โดย ตาม ใต้ ที่ นอก ใน บน ระหว่าง ริม สำหรับ ฯลฯ