วิกิตำรา:ไฟล์สำหรับอัปโหลด

เพิ่มหัวข้อ
จาก วิกิตำรา
ห้องอภิปรายวิกิตำรา
การอภิปราย ความช่วยเหลือ แจ้งคำขอ
สภากาแฟ ทั่วไป | ผู้ดูแลระบบ เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล | ขอสถานะบอต | เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ | อัปโหลดไฟล์

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สื่อไม่เสรีในตำรา ผู้แก้ไขอาจแจ้งขอให้ผู้ดูแลระบบช่วยเหลือในการอัปโหลดไฟล์โดยระบุเหตุผลตามแบบคำขอ ดังนี้

== [[ไฟล์:ชื่อไฟล์ที่จะใช้.นามสกุล]] ==
* '''ตำราที่ใช้''': ชื่อหน้าที่จะใช้สื่อนี้
* '''เจ้าของลิขสิทธิ์''': เจ้าของลิขสิทธิ์ของสื่อนี้คือใคร (และปีใดถ้าทราบ)
* '''แหล่งที่มา''': แหล่งที่มาของสื่อ (ระบุที่อยู่เว็บถ้าเป็นไปได้)
* '''ไม่เสรีเพราะอะไร''': ทำไมจึงไม่สามารถใช้สื่ออื่น ๆ ที่เป็นสื่อเสรีหรือเป็นสาธารณสมบัติได้
* '''เหตุผลที่ใช้''': ทำไมตำราจึงต้องใช้สื่อนี้
* '''ลิงก์ต้นทาง''': ลิงก์ไฟล์สื่อที่ต้องการให้อัปโหลด โปรดลดรายละเอียดไฟล์ลงตามนโยบายการใช้สื่อ หากเป็นลิงก์ส่วนตัว (เช่น Google drive) โปรดเปิดการอนุญาตสิทธิเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึงได้
~~~~

คำขอปัจจุบัน[แก้ไขต้นฉบับ]