เดอะซิมส์ 2/ช่วงวัย

จาก วิกิตำรา

ในเกมเดอะซิมส์ 2 นั้นเป็นเกมประเภทจำลองชีวิตคน โดยตัวละครในเกมที่เรียกว่าชาวซิมส์นั้นจะมีช่วงวัยเหมือนกับคนจริง โดยในเกมเดอะซิมส์ภาคแรกนั้นจะมี 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ (โดยที่มีผู้ใหญ่บางคนอาจดูเหมือนวัยชรา แต่ให้ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่) ส่วนเกมเดอะซิมส์ 2 นั้นได้มีการเพิ่มช่วงวัยอีก 3 ช่วงวัยเป็น 6 ช่วงวัย ได้แก่ วัยทารก วัยเด็กหัดเดิน วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ซึ่งชาวซิมส์ในวัยต่างๆจะมีความแตกต่างกัน

การเปลี่ยนช่วงวัย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวซิมส์จะมีช่วงวัย 6 ช่วงวัย ซึ่งแต่ละช่วยวัยจะมีระยะเวลาเป็นจำนวนวันในเกมดังนี้[1]

  • ทารก 3 วัน
  • เด็กหัดเดิน 4 วัน
  • เด็ก 8 วัน
  • วัยรุ่น 15 วัน หรือน้อยกว่าหากต้องการเข้ามหาวิทยาลัยเร็ว
  • ผู้ใหญ่ 29 วัน
  • ชรา 9 ถึง 31 วัน

หมายเหตุ ช่วงอายุของวัยชรานั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความตายที่มาเยือนแบบสุ่ม หรืออาจมีชีวิตยืนยาวขึ้นหากประสบความสำเร็จในปณิธาน นั่นคือ ยิ่งชาวซิมส์วัยชรามีความสุขจากความปรารถนามากเท่าไร ก็จะมีอายุยืนยาวมากเท่านั้น

ในขณะที่ชาวซิมส์จะเปลี่ยนช่วงวัยนั้น เราอาจทำได้โดยการเลือกคำสั่งเจริญเติบโตกับชาวซิมส์คนนั้น (เฉพาะเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่) หรือใช้เค้กวันเกิดในการเปลี่ยนช่วงวัยให้ชาวซิมส์ก็ได้ ชาวซิมส์ที่กำลังเปลี่ยนวัยจะหยุดการกระทำต่างๆและมองดูที่ตัวเอง ก่อนที่จะกระโดดหมุนตัว 1 รอบกับช่วงวัยที่เปลี่ยนไป

ชาวซิมส์ช่วงวัยชราเมื่อหมดอายุแล้วก็จะถึงเวลาแห่งการลาจาก การตายของเขาจะขึ้นอยู่กับว่าเขามีความสุขในช่วงเวลาขณะมีชีวิตอยู่มากแค่ไหน

การยืดเวลาช่วงอายุให้ยาวนานขึ้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวซิมส์สามารถยืดเวลาช่วงอายุของตนเองได้โดยการใช้ของรางวัลปณิธาน ยาแห่งชีวิต ซึ่งถ้าชาวซิมส์ที่ใช้ยานี้มีระดับปณิธานตั้งแต่สีเขียวขึ้นไปก็จะสามารถยืดเวลาออกไปได้ 3 วันในเกม แต่ถ้าระดับปณิธานต่ำกว่าสีเขียวลงมา ชาวซิมส์จะถูกลดเวลาที่เหลือออกไป 3 วันในเกมเช่นกัน[2]

ความต้องการพื้นฐานกับช่วงวัยของชาวซิมส์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความต้องการพื้นฐานของชาวซิมส์นั้นมี 8 ด้าน สำหรับชาวซิมส์วัยรุ่นขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีครบ 8 ด้าน ส่วนวัยเด็กจะไม่มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อม ดังนั้นชาวซิมส์วัยเด็กจึงมีความต้องการเพียง 7 ด้าน ส่วนวัยทารก กับวัยเด็กหัดเดินนั้นจะไม่มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวกสบาย ดังนั้นชาวซิมส์วัยทารก กับวัยเด็กหัดเดินจึงมีความต้องการเพียง 6 ด้านเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงวัยต่างๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัยทารก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นวัยเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่มีให้เลือกในโหมดสร้างครอบครัว แต่จะมีภายในเกมส์ ทารกเกิดจากชาวซิมส์ที่เป็นหญิงท้อง เด็กทารกนั้นจะไม่มีปณิธาน

วัยเด็กหัดเดิน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถดูความต้องการได้แล้ว ต้องการที่จะฝึกเดิน พูด และขับถ่าย เป้นวัยแรกที่แสดงอารมณ์ออกมาได้ สามรถฝึกทักษะด้วยของบางอย่าง ไม่มีค่าสะดวกสะบายและสภาพแวดล้อม

วัยเด็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถไปเรียนหนังสือได้

วัยรุ่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นวัยที่เหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่าง และสามารถไปมหาวิทยาลัยได้ แต่งานจะเลื่อนขั้นไม่ถึงวัยผู่ใหญ่

วัยผู้ใหญ่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัยชรา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. คู่มือเกม The Sims 2 หน้า 49, FUTURE GAMER, การใช้ชีวิตผ่านแต่ละวัย, ISBN 974-92642-8-2
  2. คู่มือเกม The Sims 2 หน้า 50, FUTURE GAMER, การยืดเวลาช่วงอายุให้ยาวนานออกไป, ISBN 974-92642-8-2