แม่แบบ:ทบทวนปลดบล็อกแล้ว

จาก วิกิตำรา
คำขอปลดบล็อกของผู้ใช้ที่ถูกบล็อกคนนี้ได้รับการทบทวนจากผู้ดูแลระบบซึ่งปฏิเสธคำขอนี้ ผู้ดูแลระบบคนอื่นอาจเสนอให้ทบทวนการบล็อกนี้ใหม่ แต่ไม่ควรแทนที่การตัดสินนี้ใหม่โดยไม่มีเหตุผลที่ดี อย่านำการทบทวนการบล็อกนี้ออกขณะที่คุณถูกบล็อก

ทบทวนปลดบล็อกแล้ว (ปูมการบล็อกการบล็อกที่ยังมีผลการบล็อกทั่วโลกบล็อกอัตโนมัติส่วนร่วมส่วนร่วมที่ถูกลบปูมตัวกรองการแก้ไขเปลี่ยนการตั้งค่าบล็อกปลดบล็อก)


เหตุผลที่ขอ:

กรุณาใส่คำขอปลดบล็อกตามเดิม

เหตุผลที่ปฏิเสธ:

กรุณาใส่เหตุผลที่ปฏิเสธหรืออนุมัติ

หากคุณต้องการยื่นคำขอปลดบล็อกอีกครั้ง โปรดชี้แจงถึงข้อกังวลที่ระบุไว้และใช้แม่แบบ {{ปลดบล็อก}} อีกครั้ง หากคุณใช้กระบวนการนี้ในทางที่ผิดจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือและยกเลิกคำขอปลดบล็อกนี้ คุณอาจได้รับการขัดขวางไม่ให้แก้ไขหน้านี้ตราบเท่าที่คุณอยู่ในระหว่างการบล็อก