ข้ามไปเนื้อหา

คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก Pywikipedia)


คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย

รวมวิธีการใช้งานสำหรับการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แนะนำเบื้องต้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 75% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ไพวิกิพีเดียคืออะไร
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ความรู้ที่ต้องใช้

การติดตั้ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 เมษายน 2562 วิธีติดตั้งเบื้องต้น
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 วิธีติดตั้งขั้นสูง

การใช้งานสคริปต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 พื้นฐานการใช้งานสคริปต์
พัฒนา 50% ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้งาน replace.py

การใช้งานขั้นสูง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 25% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ใช้งาน login.py

การเขียนสคริปต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 พื้นฐานการเขียนสคริปต์

ช่วยพัฒนาไพวิกิพีเดีย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา

ภาคผนวก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 100% ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 เรียนรู้เพิ่มเติม