ข้ามไปเนื้อหา

คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย/พื้นฐานการเขียนสคริปต์/wikipedia.py

จาก วิกิตำรา
put
put เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เขียนข้อความทับลงไปในหน้าที่ต้องการ

พารามิเตอร์

  1. newtext: คือเนื้อหาใหม่ที่ต้องการเขียนลงไป
  2. comment: คือข้อความสรุป summary อาจไม่ระบุก็ได้ แต่จะได้ข้อความ summary อัตโนมัติแทน
  3. minorEdit: เป็นการทำเครื่องหมายว่าแก้ไขเล็กน้อย ค่าพื้นฐานคือ True การระบุ minorEdit เป็น False จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อต้องการให้บอตที่มี botflag แจ้งเตือนผู้ใช้ในหน้าคุยกับผู้ใช้ เนื่องจากจะทำให้มีแถบสีส้มแจ้งเตือนว่ามีข้อความใหม่ไปยังผู้ใช้ดังกล่าว (โดยปกติแล้วการแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของบอตจะไมทำให้มีแถบแจ้งเตือนว่าข้อความใหม่)
  4. force: เป็นการสั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการห้ามเขียนหน้าดังกล่าว เช่น มีแต่แบบ {{nobots}} อยู่
  5. sysop: ใช้ในการเขียนหน้าที่ต้องการสิทธิผู้ดูแลในการเขียน
  6. botflag: หากเป็น False จะทำให้การแก้ไขปรากฎใน "ปรับปรุงล่าสุด"

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แนะนำเบื้องต้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 75% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ไพวิกิพีเดียคืออะไร
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ความรู้ที่ต้องใช้

การติดตั้ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 25% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 วิธีติดตั้งเบื้องต้น
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 วิธีติดตั้งขั้นสูง

การใช้งานสคริปต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 พื้นฐานการใช้งานสคริปต์
พัฒนา 50% ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้งาน replace.py

การใช้งานขั้นสูง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 25% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ใช้งาน login.py

การเขียนสคริปต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 พื้นฐานการเขียนสคริปต์

ช่วยพัฒนาไพวิกิพีเดีย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 50% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา

ภาคผนวก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 100% ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 0% ตั้งแต่ 27 มกราคม 2556 เรียนรู้เพิ่มเติม