ตำราอาหาร:อาหารพื้นฐาน

จาก วิกิตำรา

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม

อาหารเกือบทั้งหมดมาจากพืชหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตเกือบทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เป็นอาหารไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการหรือประกอบพิธีกรรมโดยสังคมมนุษย์หนึ่งหรือหลายกลุ่มในบางช่วงเวลาของอดีตที่ผ่านมา

อาหารพื้นฐานจากพืช[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาหารพื้นฐานจากสัตว์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาหารพื้นฐานอื่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]